Μαστιχιά

Μαστιχιά

Η Μαστιχιά είναι ανθοφόρα πόα που φτάνε έως και τα 35 εκατοστά.Υπάρχει σε πολλά χρώματα και σε δίχρωμα. Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις καικαλλιεργείται σε ηλιόλουστα σημεία και σε όλους τους τύπους χωμάτων με καλή αποστράγγιση.