Κυκλάμινα.

Κυκλάμινα.

Κυκλάμινο σε τρεις διαφορετικές γλάστρες. Σε τρία λίτρα γλάστρα με μεγάλο λουλούδι Σε ενάμισι λίτρο γλάστρα με μεγάλο λουλούδι  Και...