Χλωρόφυτο

Χλωρόφυτο σε κρεμαστή γλάστρα 2.4 λίτρων

img_20220313_121846