Τριπλές συνθέσεις

Τριπλές συνθέσεις σε κρεμαστή γλάστρα 4 λίτρων

img_20220320_123950

img_20220320_124032