Τηλέγραφος

Τηλέγραφος σε κρεμαστή γλάστρα 2.4 λίτρων

img_20220313_122609