Νεμέζια αρωματική

Νεμέζια αρωματική σε 2 λίτρα γλάστρα

img_20220614_121456

img_20220614_121454