Μπουκαμβίλια Σταφυλάκι

Μπουκαμβίλια Σταφυλάκι σε γλάστρα 2 λίτρα και ύψος 70 εκατοστά.

img_20200618_160042