Μπουκαμβίλια Νάνα

Μπουκαμβίλια Νάνα σε γλάστρα 2 λίτρων και ύψος 60 εκατοστά.

img_20200617_093538