Μπουκαμβίλια Βέρα

Μπουκαμβίλια Βέρα 2 λίτρα γλάστρα

pxl_20230704_174215288