Μαυτομάτες!!

Μαυρομάτες σε 3 λίτρα γλάστρα.

img_20210310_123947