Βίνκα πιατέλα

Βίνκα πιατέλα 3 λίτρα με δυο χρώματα

pxl_20230704_174307703