Αναρριχώμενες Μπουκαμβίλιες

Αναρριχώμενες Μπουκαμβίλιες σε όλα τα χρώματα.

Bugainvileas 4 lit