Μπίντενς

Μπίντενς σε 3 λίτρα γλάστρα.

img_20200512_114709