Μολόχα 2020!

Οι πρώτες μολόχες 2 λίτρα το 2020 είναι έτοιμες.

img_20200303_144345