Αγγελική

Αγγελική σε 3 λίτρα γλάστρα.

img_20210507_114019